• Contacte: +34 600 24 14 55

Jornades Specials

"Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo deixeu-me ser valent en l’intent."
Jurament dels esportistes Special Olympics

Concebudes com a jornades esportives, educatives, de salut i de lleure per compartir moments amb persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la pràctica d’activitats adaptades. Contribueix a una millor inclusió social i sorgeix una proximitat i un intercanvi molt valuós per a la comunitat.

La intenció és que, a petits municipis, es promoguin esdeveniments de diferents vessants per a què hi formi part tot tipus de gent. A través d’aquests es volen crear col·laboracions que fomentin la igualtat i que beneficiïn tant als participants dels municipis implicats com als dels organismes associats.

Un dels objectius d’aquestes trobades és que, mitjançant les accions a realitzar, es puguin desenvolupar les capacitats físiques i/o mentals i es fomentin valors presents a les activitats en grup, com la cooperació, la companyonia, el respecte i l’amistat, entre d’altres.

Totes les activitats estan dissenyades i supervisades per professionals titulats, i es porten a terme a edificis municipals adequats per a aquesta finalitat.